Long Tall Sally

Long Tall Sally är en PR- och kommunikationsbyrå i Göteborg som har en bred erfarenhet inom kommunikationsområdet och en helhetssyn på sina uppdrag. De arbetar hela vägen från strategi till praktiskt genomförande och uppföljning, ofta med hållbarhetsfrågor som en del av budskapet. Tillsammans med sina kunder arbetar de för att dem ska nå sina affärsmål genom att stärka sitt varumärke och väcka engagemang.

FöRSÄLJNING I FOKUS

Vårt samarbete med Long Tall Sally startade med en workshop, där diskussioner kretsade kring deras erbjudande, hur de förmedlar det till sina kunder och deras styrkor. Vi på Selltastic delade med oss av våra erfarenheter kring besöksbokning, försäljning i stort och vi började diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut och passa båda parter.

Utifrån detta la vi tillsammans upp riktlinjerna för vårt samarbete. Idag bokar Selltastic besök åt Long Tall Sally utifrån de önskemål och prospektlistor de själva tar fram. Inför mötet förser vi Long Tall Sally med den information vi har fått till oss om företaget och kontaktpersonen. Efter mötet återkopplar Long Tall Sally och ger oss värdefull feedback och inblick i hur mötet har gått.

Utvärdering LÄNGS Resan tillsammans

Vi följer upp och diskuterar löpande kring det senaste i PR/kommunikationsbranschen. Vad har hänt, vad kan Long Tall Sally förmedla för att erbjudandet och besöksbokningen ska bli ännu mer pricksäker?

Tillsammans hittar vi kreativa vägar att gå tillsammans för att finna nya affärer åt vår uppdragsgivare Long Tall Sally.