Remote 24

IT-bolagets uppgift är att erbjuda enkla, säkra och skräddarsydda hostingtjänster, under ett tätt samarbete med kunden – och pålitliga partners. Remote24 har arbetat med hosting via fjärrdrift sedan 1995. Under den tiden har de samlat på sig bred och djup kunskap inom området och inom kundernas affärsområden. Med Selltastics hjälp ville de accelerera nykundsbearbetningen och få in nya relevanta leads via besöksbokning.

Innan samarbetet började hade de gjort försök att driva försäljningen framåt. Men de hade stött på hinder längs vägen och kände att det var svårt att hitta rätt riktning. Tillsammans med Remote24 gick vi igenom deras historia och hur arbetet hade sett ut tidigare. Vi identifierade lämpliga företag att kontakta och tog även fram en plan för hur arbetet skulle bli så hanterbart som möjligt för vår kund.

rätt nivå för organisationen

Efter att ett möte bokades in skulle en av Remote24s delägare ta vid och träffa den potentiella kunden. Och för att antalet möten skulle kännas hanterbart bestämde vi att det som högst fick röra sig om fyra möten per vecka. På så vis skulle de hinna med nykundsarbetet parallellt med de övriga arbetsuppgifterna – och att vi tillsammans skulle hinna med att följa upp de samtal som gjordes och de möten som bokades in.

ett ordentligt kliv framåt

Med Selltastics hjälp har Remote24 fått nära 150 besök med nya kunder sedan oktober och hittills har det resulterat i flertalet nya, värdefulla kunder för IT-bolaget.