Voice Provider

Voice Provider är Nordens ledande leverantör av effektiva kundservicelösningar. Med fokus på både kund och slutkund tar de fram tjänster och produkter som ger företag tillgång till värdefulla verktyg i en rad olika kanaler. Företagen får dessutom hjälp med att överblicka och följa upp sitt arbete i alla led.

För Voice Providers räkning genomför vi resultatrik mötesbokning via telefon och mail.

VAD behöver kundens kund?

Kärnan i Voice Providers framgång är att erbjuda kundservicelösningar som tilltalar både kund och slutkund. I vår mötesbokning för Voice Provider ser vi därför till att lyfta fram de tjänster och produkter som hade underlättat vardagen för båda parter.

Utifrån prospektlistor sätter vi oss in i den potentiella kundens erbjudande. Vi lär oss mer om prospektets kunder och identifierar vilka av Voice Providers kundservicelösningar som skulle kunna passa. När vi sedan ringer eller mailar för att presentera VoiceProvider har vi ett personligt och genomtänkt erbjudande redo.

Lätt att nå fraM

Genom att lyfta fram en kundservicelösning som är relevant för den potentiella kunden behövs inte lika många ”införsäljningsknep”. Kontakten vi tar är uppskattad och den potentiella kunden vill ofta veta mer om Voice Providers lösningar direkt.

”Selltastics förmåga att sätta sig in i våra kundservicelösningar har resulterat i kvalitativa möten där kunden alltid är väl införstådd i Voice Providers erbjudande.”

Mikael Janemon, Försäljningschef, Voice Provider

När ett möte är inbokat tar Voice Providers egna säljare vid. Vi överlämnar då all prospektinformation som samlats in för att säkerställa att säljmötet blir fortsatt träffsäkert.

många nya kunder

Selltastic har arbetat tillsammans med Voice Provider sedan september 2016. Arbetet har resulterat i ett flertal inbokade möten och värdefull prospektdata, som i sin tur lett till många nya kunder.