Säljworkshop hos Manpower

Tidigare i veckan hade vi en säljworkshop på plats hos Manpower i Göteborg. Vårt löpande samarbete med Manpower innebär att vi stöttar, utbildar och coachar deras säljorganisation. Vårt största fokus har vi på det första steget i försäljningen, vilket i det här fallet handlar om att boka mötet. Manpower har en fantastisk tjänst som de kan erbjuda som kan hjälpa många företag när de behöver mer personalresurs. Det vill vi få fram genom att få dem att träffa så många företag som möjligt.

Verktyg som hjälper säljarna

Det finns oerhört mycket att prata om när det kommer till försäljning. Det vi fokuserar på är handfasta tips för att komma loss, bryta isen och få till mötet. Vi pratar om vikten av att prospektera väl, att ha en bra lista att arbeta med. Med en bra lista med relevanta företag att kontakta kan man fokusera på att ringa utan att administrationen tar tid och energin. Vi pratar mycket om invändningar, hur man kan bemöta invändningar på ett vis som känns naturligt och ett sätt som speglar verkligheten och det man vill förmedla. Det blev en mycket givande dag på kontoret i Göteborg hos Manpower med tre lysande säljare.