För att identifiera just era specifika behov kan vi genomföra en kostnadsfri workshop tillsammans. Då kan vi identifiera en tydlig väg framåt och hur vi på bästa sätt tar oss an de utmaningar ni står inför vad gäller er försäljning.

Besöksbokning & mötesbokning

Ett effektivt sätt att öka sin försäljning är att ha fler möten bokade i sin kalender. Det är där vi kommer in i bilden. Du kan välja att lägga ut din mötesbokning helt och hållet till oss, eller så väljer du att stötta i perioder då det verkligen behövs.

Arbetet innan uppstart är avgörande för hur lyckosamma vi tillsammans blir. Noggrannhet i prospektering  och ert erbjudande kommer öka chanserna till framgång. Därför lägger vi stor vikt vid att samarbetet startar med förståelse, acceptans och ödmjukhet.

Under arbetets gång för vi kontinuerliga avstämningar, allt för att samarbetet ska vara långsiktigt och ge fina resultat.

Sponsorförsäljning

Vi kan stötta er i arbetat med att paketera, exponera och sälja in olika typer av erbjudanden med anknytning till sponsring och event. Med hjälp av unik och kreativ paketering kan vi avlasta er interna säljorganisation och förmedla värdefulla partners till er.

Produktförsäljning

Idag samarbetar vi med flera företag som har en unik produkt eller ett sortiment som de vill nå ut med till relevanta företagskunder. Ni får ett aktivt stöd i arbetet med att attrahera nya företagskunder, där kärnan i er verksamhet alltid står i fokus under våra samtal med potentiella kunder.

Under vårt samarbete kan ni alltid vara säkra på att era produkter och ert varumärke lyfts i sammanhang som gynnar er verksamhet och som driver försäljningen av ert sortiment på ett så effektivt sätt som möjligt.

Utbildning

Vi skräddarsyr er workshop eller utbildning efter era behov. Är ni flera som vill ha utbildning i grupp eller passar individuell säljcoachning er bättre? Vi kan bryta ner säljprocessen och prata enbart om mötesbokning och leadsgenerering. Eller så arbetar vi igenom hela säljprocessen från start till affär.